Obchodní podmínky
  •  Základní informace

Provozovatelem internetového knihkupectví www.aos-knihy.cz je:

AOS Publishing, Pavel Mészáros

Sídlo: Palachova 1388/27, 400 01 Ústí nad Labem

Provozovna: OD Labe, kancelář č. 15, Revoluční 2732/9, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 15153509     DIČ: CZ6612271622

 

Telefon:   +420 602 322 887

E-mail:       info@aospublishing.cz

Bankovní spojení

Číslo účtu:                            43-1399650287/0100

IBAN:                                    CZ 6801000000431399650287

SWIFT:                                  KOMBCZPP

BIC kód:                                KOMBCZPP

 

Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetového knihkupectví www.aos-knihy.cz, který je fyzickou osobou, a který prostřednictvím internetu provede objednávku nabízeného zboží.

 

Pro právnické osoby platí smluvní podmínky. Obraťte se, prosím na mail info@aospublishing.cz.


  •  Poštovné

Při objednávce nad 1000,- Kč neúčtujeme poštovné a balné (platí pouze pro dodání v ČR).

 

Poštovné a balné při dodání v ČR je při objednávce do 1000,- Kč účtováno následovně:

 

Provozovatel si vyhrazuje právo změnit poštovné pro účely marketingových akcí, které jsou obvykle časově omezeny. Zvýhodněná cena poštovného se vztahuje vždy na doručení v rámci České republiky, pokud není uvedeno jinak.

 


  • Dodací podmínky

Objednávky, které byly elektronicky odeslány a potvrzeny jsou považovány za závazné. Současně s odesláním objednávky zákazník potvrzuje i svůj souhlas s obchodními, dodacími a platebními podmínkami.

Jsou-li v objednávkovém formuláři uvedeny chyby a zboží proto není doručeno objednateli, nenese obchod za nedodání odpovědnost. Pokud při kontrole již odeslané objednávky zjistíte chybu, obratem nás kontaktujte nebo zašlete e-mail s opravenými údaji.

Ceny uvedené v elektronicky odeslané objednávce a následně potvrzené potvrzovacím e-mailem jsou závazné a nebudou nijak měněny, i kdyby mezitím došlo k jejich změně. Pokud by došlo k jakýmkoli nesrovnalostem či problémům, které by ohrozily vyřízení objednávky ze strany obchodu, budeme klienty neprodleně kontaktovat a informovat.

 


  • Expediční podmínky

Zboží objednané na základě elektronického formuláře zasíláme pouze na dobírku nebo po přijetí platby na účet obchodu, jiná forma odběru není možná.

Zboží je odesíláno do 5 dnů po objednání, pokud zboží není skladem, může být odesláno v náhradní lhůtě.

 


  • Reklamační řád

Dle zákona má zákazník právo vrátit zboží do 14 dnů bez udání důvodů, čímž mu vyvstane nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené za splnění následujících podmínek:

Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené a musí být dále prodejné. Nakupující odešle vrácené zboží poštou na vlastní náklady na adresu prodejce, přičemž v zásilce s vráceným zbožím musí být vložena kopie útržku z dobírkové nebo balíkové složenky. Prodejce nemá za povinnost vracet částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírku.

Za zboží poškozené při přepravě nenese nakladatelství žádnou odpovědnost. Při převzetí zásilky si prosím důkladně zkontrolujte, zda přepravní obal není poškozen a případnou škodu reklamujte neprodleně při převzetí zásilky.

V případě vrácení zboží je platba realizována bezplatně zpět na bankovní účet zákazníka –  v tomto případě vložte do balíku průvodní list se jménem, adresou a číslem účtu, na který má být platba připsána.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:

Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).

Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

Výrobek byl poškozen působením živlů.

Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

Postup při reklamaci

Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.

Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu odesílatele.

Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte číslo účtu, na který má být platba připsána a kopii daňového dokladu.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

 

 


  • Ochrana osobních údajů

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje

Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČO a DIČ.

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

Váš souhlas

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

Použití cookies                                                                                       

Tento web používá soubory cookie pouze k uložení nákupního košíku a základní analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

 

  • Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 20. 11. 2017. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na www.aos-knihy.cz

Nestanoví-li tyto všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků právním řádem České republiky.